MBBS (Singapore), Cert. Men’s Health

MB BCh BAO (Ireland), MRCP (UK)

Dr. Taufiq

Dr. Muhd Taufiq telah menamatkan pengajiannya di Sekolah Perubatan NUS pada tahun 2006. Sejak itu, beliau terus menimba ilmu dan pengalaman dalam bidang-bidang Pediatrik, Perubatan dan Pembedahan Am sewaktu bertugas di hospital-hospital pemerintah dan institusi penjagaan kesihatan di Singapura.

Dr Taufiq berpegang teguh pada prinsip bahawa setiap individu itu boleh diperkasakan untuk bertanggungjawab atas kesihatan diri sendiri. Justeru, cara untuk mencapai matlamat tersebut ialah dengan menyampaikan ilmu kesihatan dengan berkesan melalui sarana-sarana yang berbeza.

Antara sumbangan beliau untuk berkongsi ilmu kesihatan dengan masyarakat am, Dr.Taufiq sering menulis rencana-rencana berkaitan masalah kesihatan. Tulisan beliau diterbitkan dalam Bahasa Melayu dan Inggeris, dan disorotkan pada akhbar-akhbar tempatan seperti Berita Minggu, Berita Harian dan The New Paper.

Dr. Taufiq juga pernah dijemput sebagai panel pakar kesihatan di rancangan-rancangan televisyen seperti YKK: Makeover Edition dan Suria Channel Suara Singapura. Tambahan pula, beliau juga biasa menjadi tetamu khas untuk memberi nasihat kesihatan pada siaran Radio Warna dan News Radio 938.

Kepelbagaian pengalaman Dr. Taufiq dalam mendekati masyarakat melalui wadah-wadah media yang berlainan telah memperbolehkannya untuk menjelaskan masalah kesihatan atau perubatan yang rumit, dalam bahasa yang mudah difahami dan diterima oleh orang ramai.

Kebelakangan ini, Dr. Taufiq mengkhususkan perkhidmatannya kepada bidang kesihatan kaum Adam, kesihatan seksual dan pencegahan penyakit-penyakit kelamin seperti HIV. Dengan keperibadiannya yang mesra, peramah dan profesional, ramai pesakit-pesakit yang mengunjungi klinik Dr. Taufiq berasa selesa dan yakin untuk menerima perkhidmatan darinya.

Di luar waktu kerja, Dr. Taufiq gemar bersenam dan bernyanyi, dan melancong ke tempat-tempat menarik yang belum pernah dijelajahi.

Dr. Ezlyn

Dr. Ezlyn Izharuddin telah menamatkan pengajian di Universiti College Cork, Ireland pada tahun 2010 dan telah bekerja di Ireland selama setahun sebelum berpindah ke Singapura untuk meneruskan perkhidmatan dalam bidang Perubatan. Beliau merupakan ahli kepada Royal College of Physicians (UK) sejak tahun 2014.

Dr. Ezlyn mempunyai pengalaman dalam beberapa bidang perubatan termasuk Geriatric Medicine, Infectious Diseases, Gastroenterology, Cardiology dan Medical Oncology sebelum memutuskan untuk kekal dengan Department of Infectious Diseases di Communicable Diseases Centre. Beliau telah menamatkan pengajian Diploma in Infectious Diseases daripada Academy of Medicine Singapore.

Beliau telah berkhidmat di Jabatan Penyakit Berjangkit selama hampir 5 tahun memegang jawatan Resident Physician dan seterusnya sebagai Senior Resident Physician dan dilibat dalam pelbagai bidang Infectious Diseases  termasuk menjalankan khidmat Klinik Perubatan HIV, Klinik terapi antibiotic bagi pesakit luar, Klinik penyakit berjangkit umum dan juga terbabit dalam perundingan dan memberi pendapat pakar tentang penyakit berjangkit kepada pesakit di wad hospital.

Beliau telah terlibat dengan beberapa penyelidikan berkaitan penyakit berjangkit dan telah membentangkan Kertas Kerja Poster di Persidangan Doktor berkaitan Penyakit Berjangkit di dalam Negara dan Antarabangsa.

Selain daripada kemahiran dalam penyakit berjangkit, beliau juga mempunyai kecenderungan khusus dalam penjagaan kesihatan wanita dan kesihatan umum. Dr. Ezlyn Izharuddin percaya pendekatan perubatan secara holistic dapat meningkatkan lagi tahap kesihatan dan kualiti hidup pesakit secara keseluruhan.

Our Branches

Health Info
Our Doctors
teleconsult-dtapclinic-singapore

Teleconsult & Medication Delivery

Teleconsultation is available with DTAP Clinic. Our teleconsult service allows both current and new patients to connect with our doctors during clinic operating hours for non-emergency consults.

After assessment and consultation, we will also deliver your medications straight to your doorstep!

Request An Appointment

Speak to our doctors about your medical concerns today.

Proudly Supporting:

Proudly Supporting: